Metoda LIFO – co to takiego? Definicja. Wady zalety. Kompleksowa oferta

Data publikacji:

Aktualizacja:

Autor:

Metoda LIFO – co to takiego? Definicja.

Metoda LIFO (Last In, First Out) to metoda wyceny zapasów, która zakłada, że najnowsze towary dodane do magazynu są pierwszymi, które są z niego wyjmowane i sprzedawane. Innymi słowy, ostatnio nabyte lub wyprodukowane towary są uznawane za pierwsze sprzedane lub zużyte. Ta metoda jest często stosowana w księgowości do obliczania kosztów sprzedanych towarów i wyceny zapasów na końcu okresu sprawozdawczego.

Metoda LIFO

Magazyn LIFO – Hermespol

Zapewniamy FIFO, LIFO lub FEFO, dowolnie wygenerowany raport – w zależności od potrzeb klienta – z możliwością dostępu on-line – z każdego miejsca na Świecie!

Metoda LIFO, a wycena wycena towarów handlowych


Zasada LIFO jest często stosowana w kontekście inflacji i wyceny dochodu netto, choć w praktyce kolejność wydawania towarów z magazynu może nie mieć dużego znaczenia. Zamiast tego, metody takie jak LIFO, FIFO (First In, First Out) czy uśrednianie kosztów są wykorzystywane głównie do określania wartości zapasów handlowych. W świetle art. 34. pkt. 4 Ustawy o rachunkowości, przedsiębiorstwa mają kilka opcji wyceny zapasów: mogą korzystać z LIFO, FIFO, metody średniej ważonej cen, lub wyceniać towary poprzez szczegółową identyfikację ich rzeczywistych cen, niezależnie od daty zakupu czy produkcji. To pozwala na elastyczność w zarządzaniu kosztami i wyceną zapasów w różnych warunkach gospodarczych.

LIFO, a metody wyceny zapasów

LIFO jest jedną z metod wyceny zapasów. W tej metodzie zakłada się, że najnowsze towary dodane do magazynu są pierwszymi, które są wykorzystywane lub sprzedawane. Oznacza to, że w przypadku sprzedaży lub zużycia towarów, najpierw księguje się te, które zostały ostatnio zakupione lub wyprodukowane. LIFO jest szczególnie przydatna w sytuacjach, gdy ceny produktów ulegają zmianom, ponieważ pozwala lepiej zarządzać kosztami i wycenami w warunkach zmieniających się cen. Jednak warto pamiętać, że LIFO może nie zawsze dokładnie odzwierciedlać aktualną wartość zapasów w magazyn.

Oprócz lifo równie popularne są dwie inne metody wyceny zapasów:

 • FIFO (First-In-First-Out – „pierwsze przyszło pierwsze wyszło”);
 • WAC (Weighted Average Cost).

Magazyn LIFO – Hermespol

Zapewniamy FIFO, LIFO lub FEFO, dowolnie wygenerowany raport – w zależności od potrzeb klienta – z możliwością dostępu on-line – z każdego miejsca na Świecie!

Metoda LIFO, a metoda FIFO. Porównanie

 1. FIFO (First In, First Out – pierwsze przyszło, pierwsze wyszło):
  • Zalety:
   • Lepsza reprezentacja wartości zapasów w bilansie. FIFO zakłada, że najpierw są sprzedawane najstarsze towary, co odzwierciedla bardziej aktualną wartość pozostałych zapasów w warunkach inflacji.
   • Zwiększenie dochodu netto, co może być korzystne w prezentacji wyników finansowych firmy.
  • Wady:
   • Potencjalnie wyższe podatki. W okresie wzrostu cen, FIFO pokazuje niższe koszty sprzedanych towarów i wyższe zyski, co może prowadzić do większych obciążeń podatkowych.
   • Wartość zapasów może być zawyżona w sytuacji spadku cen.
 2. LIFO (Last In, First Out):
  • Zalety:
   • Zaniżanie dochodu netto w warunkach inflacji, co może przekładać się na niższe podatki. Przy LIFO, najnowsze (i często najdroższe) towary są sprzedawane jako pierwsze, co zwiększa koszty sprzedanych towarów i zmniejsza zysk.
   • Lepsze odzwierciedlenie kosztów w warunkach szybkich zmian cen.
  • Wady:
   • Nie oddaje rzeczywistej wartości zapasów. LIFO może prowadzić do zaniżenia wartości zapasów w bilansie, co może być problematyczne przy analizie finansowej firmy.
   • Mniejsza liczba odpisów aktualizujących wartość zapasów w okresie inflacji, co może prowadzić do nieaktualnej wyceny zapasów.

Centrum logistyczne Poznań

Centrum logistyczne Poznań – Hermespol Centrum Logistyczne Hermespol, położone niedaleko Poznania, jest jednym z kluczowych węzłów logistycznych w tej części Polski. Jego lokalizacja w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A2 sprawia, że stanowi…

Sprawdź
Centrum logistyczne Poznań

Co-packing w magazynie

Co-packing w magazynie Co to jest co-packing? Definicja. Oferta. Co-packing, inaczej konfekcjonowanie produktów, to proces opakowywania produktów lub towarów dla kilku różnych klientów lub producentów w jednym miejscu przy użyciu wspólnych…

Sprawdź
Co-packing w magazynie

Tagi:

FIFO, LIFO, FEFO, metoda LIFO

Scroll to Top